بخش مقالات فعالتر خواهد شد

۰۲ اردیبهشت ۱۳۸۸
در پارس ادز جدید بخش مقالات فعالتر از قبل خواهد شد. این مطلب را دیروز مدیر موسسه رسانه پرداز پارس اعلام کرد و خاطر نشان ساخت که از این به بعد علاوه برمقالاتی که توسط کارکنان موسسه نوشته می شوند، مقالات مرتبط با مدیریت، بازاریابی و تبلیغات از سایر منابع هم در وب سایت درج خواهد شد.