پارس ادز بتا همزمان با نسخه پیشین کار خواهد کرد

۰۲ اردیبهشت ۱۳۸۸
مدیر توسعه رسانه پرداز پارس اعلام کرد؛ وب سایت جدید بتا به مدت شش ماه به موازات پارس ادز قدیم کار خواهد کرد.